STRONA GŁÓWNA

ZNAJDŹ NAS

NAPISZ DO NAS

JASTRYCHY

TYNKI

BETONY

PRZYSPIESZACZ 15

PRZYSPIESZACZ 20

PRZYSPIESZACZE WZMACNIAJĄCE

PRZYSPIESZACZ 10 HD

PRZYSPIESZACZ 15 HD

PRZYSPIESZACZ 20 HD

PRZYSPIESZACZE  Z WŁÓKNAMI PP

PRZYSPIESZACZ 10


PRZYSPIESZACZE SCHNIĘCIA:

CONTOPP® BESCHLEUNIGER:

          To grupa produktów w formie płynnej i pasty przeznaczona do przyspieszenia schnięcia posadzki w ciągu 2-16 dni;

          Zawierają włókna, które redukują skurcze i zapobiegają pęknięciom. Produkty znacznie ograniczają ilość wody zarobowej;

          Posiadają działanie uplastyczniające, co wpływa na bardzo dobrą urabialność jastrychu;

          Posiadają funkcję blokady wilgotności wtórnej, która chroni posadzkę przed wtórnym zawilgoceniem;

          Wersja HD umożliwia uzykanie wytrzymałości posadzki na poziomie CT-C40-F7.

O FIRMIE

REFERENCJE

KONTAKT

www.harox.com.pl

PRZYSPIESZACZ 15 RS

PRZYSPIESZACZ 20 RS

PRZYSPIESZACZE Z BLOKADĄ

PRZYSPIESZACZ 10 RS