STRONA GŁÓWNA

ZNAJDŹ NAS

NAPISZ DO NAS

JASTRYCHY

TYNKI

BETONY

FASERCOMPOUND DUREMIT HYDRO

FASERCOMPOUND PRO 2

WZMACNIACZE PŁYNNE

DUREMIT 50

DUREMIT PB

PLASTOLAN

WZMACNIACZE PASTA

FASERCOMPOUND DUREMIT


FASERCOMPOUND DUREMIT:

Zakres zastosowania:

          Jako środek zastępczy zamiast mat ze zbrojeniem stalowym w jastrychach;

          Do wytwarzania wysokowartościowych jastrychów związanych;

          Do jastrychów nie związanych z podłożem z domieszką kruszywa o ziarnistości max. do 8 mm;

          Do wytwarzania cienkich konstrukcji specjalnych poza normą;

          Do wytwarzania jastrychów ogrzewanych;

          Do pomieszczeń wilgotnych i na zewnątrz.


O FIRMIE

REFERENCJE

KONTAKT

www.harox.com.pl

Karta techniczna

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości

Pliki do pobrania:

System hydrofobizacji

Protokół przegrzewania