STRONA GŁÓWNA

ZNAJDŹ NAS

NAPISZ DO NAS

JASTRYCHY

TYNKI

BETONY

FASERCOMPOUND DUREMIT HYDRO

FASERCOMPOUND PRO 2

WZMACNIACZE PŁYNNE

DUREMIT 50

DUREMIT PB

PLASTOLAN

WZMACNIACZE PASTA

FASERCOMPOUND DUREMIT


WZMACNIACZE:

GRUPA WZMACNIACZE PŁYNNE:

CONTOPP® Duremit to grupa produków w fomie płynnej przeznaczona do jastrychów o wysokiej klasie wytrzymałości.

          Idealna do jastrychów ogrzewanych oraz przemysłowych;

          Wysoka plastyfikacja produktów zapewnia bardzo dobrą urabialność zaprawy;

          Redukuje skurcze i zapobiega pęknięciom posadzki.


GRUPA WZMACNIACZE PASTA:

CONTOPP® Fasercompound to grupa produktów z wbudowanymi włóknami, które znacznie ograniczają naprężenia i skurcze. Posiadają formę pasty. Przeznaczone do wykonywania jastrychów o wysokiej klasie wytrzymałości CT-C40-F6 wg DIN EN 13813.

          Stosowane do wykonywania jastrychów związanych i niezwiązanych z podłożem, ogrzewanych, na izolacji lub warstwie rozdzielczej;

          Produkty posiadają silne działanie plastyfikujące, polepszające urabialność zaprawy;

          Działają Hydrofobiuzująco, czyli chronią posadzkę przed pobieraniem wilgoci z zewnątrz;

          Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealne do piwnic, garaży, balkonów i tarasy, a zwłaszcza do ogrzewania podłogowego.

O FIRMIE

REFERENCJE

KONTAKT

www.harox.com.pl